Seacleaners international Foundation
Environmental Cleaning Organisation since 2007

Donatie / Donation / Δωρεά

Seacleaners international:

Functioneert door privé inleg van bestuur en donaties.

Heeft geen overheid ondersteuning.

Het is niet noodzakelijk en te duur om een kantoor te huren.

Alle administratieve aspecten en evenement voorbereidingen gebeuren vanuit huis.

Transportmiddelen worden zo efficiënt mogelijk gebruikt.

De bijdrage / donatie wordt uitsluitend gebruikt om ons doel te kunnen voortzetten.

Hoe vaker we ons kunnen inzetten, hoe schoner en veiliger het wordt voor dieren in hun natuurlijke leefomgeving.

U bijdrage / donatie wordt nadrukkelijk niet gebruikt voor ongewenste doeleinden.

Bij voorbaat bedankt voor uw interesse en eventuele bijdrage.Seacleaners international:

Functions through private investment of management and donations.

Has no government support.

It is not necessary and too expensive to rent an office.

All administrative aspects and event preparations are done from home.

Means of transport are used as efficiently as possible.

The contribution / donation is only used to continue our main purpose.

The more often we can make an effort, the cleaner and safer it will be for animals in their natural habitat.

Your contribution / donation is emphatically not used for unwanted purposes.

Thank you in advance for your interest and possible contribution.