Seacleaners international Foundation
Environmental Cleaning Organisation since 2007

Reden / Reason / Λόγος


Join us

Het is duidelijk een feit dat dieren in hun natuurlijke leefomgeving door het eten van zwerfafval

een zeer pijnlijke en langzame dood sterven.

Ze kunnen het verschil van normaal voedsel en plastic zwerfafval niet onderscheiden.

Bij aangespoelde potvissen of walvisachtige word soms wel 40 kg plastic zwerfafval gevonden in de maag.

Zeevogels die nagenoeg nooit aan wal komen hebben tot wel 40 stukken plastic zwerfafval in de maag.

Al vliegend duiken ze naar de oppervlakte om voedsel eruit te vissen, helaas is dit tegenwoordig voornamelijk plastic zwerfafval.

Waardoor ze veel te zwaar worden om op te kunnen vliegen en verdrinken of worden opgegeten door een dier wat vervolgens ook weer hetzelfde plastic zwerfafval binnen krijgt.

Zee schildpadden zien plastic zakjes aan voor kwallen en verstikken of verdrinken bij het eten van plastic zwerfafval.

Waarschijnlijk eten alle vissoorten hele kleine stukjes micro plastic zwerfafval omdat het gezien word als plankton.

Het is daarom zeer belangrijk om te voorkomen dat plastic zwerfafval in de zeeën en oceanen terecht komt.

Door bewustwording kunnen we het uiteindelijk wel voorkomen dat mensen dit gaan inzien.

Dit neemt niet weg dat het plastic zwerfafval wat nu nog overal rondzwerft een gevaar is voor alle dieren.

Seacleaners international is hiervoor opgericht en is zeer doelbewust en bekwaam dit te doen om de dieren te helpen.


Join us


Join us


It is clearly a fact that animals in their natural habitat die a very painful and slow death from eating litter.

They cannot distinguish the difference of normal food and plastic litter.

In washed up sperm whales or cetaceans, up to 40 kg of plastic litter is sometimes found in the stomach.

Seabirds that hardly ever come ashore have up to 40 pieces of plastic litter in their stomach.

While flying they dive to the surface to fish out food, unfortunately nowadays this is mainly plastic litter.
As a result, they become too heavy to fly up and drown or be eaten by an other animal, which in turn receives the same plastic litter.

Sea turtles mistake plastic bags for jellyfish and choke or drown when eating plastic litter.

Probably all fish species eat very small pieces of micro plastic litter because it is seen as plankton.

It is therefore very important to prevent plastic litter from ending up in the seas and oceans.

By raising awareness, we can ultimately prevent people from seeing this.

This does not alter the fact that the plastic litter that is still floating around everywhere is a danger to all animals.

Seacleaners international was established for this purpose and is very purposeful and skilled to do this to help the animals.

Join usJoin us

Μετάφραση σε ελίσσεται.